Aktualności

Projekt "Montaż mikroinstalacji OZE..." - umowa użyczenia dla mieszkańców - Aktualizacja 22.05.2019 r. (2019-05-15)

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany wzór umowy użyczenia dla Uczestników Projektu "Montaż mikroinstalacji OZE na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja".

  Umowa użyczenia (wzór)

Załącznik - kolektory słoneczne 

Załącznik - kotły na biomasę 

Załącznik - pompy ciepła 

Załącznik - panele fotowoltaiczne 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

 więcej

Projekt "Montaż mikroinstalacji OZE..." - spotkania informacyjne w Gminach (2019-05-15)

Zapraszamy mieszkańców gmin biorących udział w projekcie pn. "Montaż mikroinstalacji OZE na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja" na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach:

Gmina Kwidzyn -  20 maja 2019 r., miejsce spotkania: Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny, Górki 3A, 82-500 Kwidzyn, godzina 16:00, sala C 1.02

Gmina Sadlinki - 21 maja 2019 r., miejsce spotkania: Hala sportowa przy Zespole Szkół w Sadlinkach, godzina 16:00 

Gmina Gardeja - 22 maja 2019 r., miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa w Gardei, godzina 16:00 

Gmina Ryjewo - 24 maja 2019 r., miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie, godzina 16:00 

 

 

 więcej

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie nieruchomości stanowiących własność mieszkańców Gmin: Kwidzyn, Ryjewo, Sadlink (2019-03-29)

ogłoszone w ramach projektu „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.03.01. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne, nr konkursu RPPM.10.03.01-IŻ.00-22-001/16.

Do pobrania: 
Zapytania wraz z wyjaśnieniami (Data publikacji 17.04.2019)
Zapytania wraz z wyjaśnieniami c.d.(Data publikacji 25.04.2019) 
Protokół z otwarcia ofert(Data publikacji 29.04.2019)
Informacja o wynikach (Data publikacji 09.05.2019) 

  

 więcej

Archiwum wiadomości

Statystyki strony:

Dzisiaj: 40
Wczoraj: 27
Obecny miesiąc: 67
Poprzedni miesiąc:
Obecny rok: 67
Poprzedni rok: 54363

Wszystkich wizyt: 68