Aktualności

Projekt „SILNY I WYKWALIFIKOWANY TRZECI SEKTOR- WPROWADZENIE MODELU PRACY Z ZASTOSOWANIEM METODY TUTORINGU” (2019-02-15)

Projekt SILNY I WYKWALIFIKOWANY TRZECI SEKTOR- WPROWADZENIE MODELU PRACY Z ZASTOSOWANIEM METODY TUTORINGU otrzymał wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Projekt " Silny i wykwalifikowany trzeci sektor- wprowadzenie modelu pracy z zastosowaniem metody tutoringu" mający na celu rozwój organizacji pozarządowych. Stanowi oddolną inicjatywę, wskazaną przez przedstawicieli org. pozarządowych, które mimo iż z roku na rok stanowią coraz liczniejszą grupę społeczną, nadal pozbawione są odpowiednich instrumentów, wiedzy i kwalifikacji, pozwalających im na rozwój i podjęcie działań, nabycia umiejętności w zdobywaniu zewnętrznych środków finansowych na ich działania.

Uczestnicy zajęć, nabędą nowe umiejętności, co wpłynie na wzmocnienie kapitału społecznego i wzmocni więzi pomiędzy mieszkańcami małych społeczności.. Tutoring jako wsparcie dedykowane konkretnej organizacji NGO, które poprzedza opracowanie Indywidualnego Planu Wsparcia. Będzie to indywidualne podejście w tematach bieżących i strategicznych działań dla organizacji na każdym etapie rozwoju, dotyczące różnych aspektów zarządzania organizacją.

 Więcej czytaj tu

 

 

 

 więcej

Projekt „POZYSKIWANIE FUNDUSZY DLA NGO SZANSĄ NA ROZWÓJ” (2019-02-15)

Projekt „POZYSKIWANIE FUNDUSZY DLA NGO SZANSĄ NA ROZWÓJ” otrzymał wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Projekt "Pozyskiwanie funduszy dla NGO szansą na rozwój " mający na celu rozwój oraz wzmocnienie instytucji i kapitału społecznego na obszarze PLGD.  Zadaniem projektu jest wsparcie tworzenia, rozwoju i współpracy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na obszarze PLGD

Przeprowadzimy kompleksowe warsztaty Tworzenie projektów i opracowywanie wniosków na dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych”. 

 

Poprzez udział w projekcie i dedykowane wsparcie, zostaną wzmocnione organizacje działające już na terenie objętym projektem. Pośrednio realizacja projektu wpłynie również na innych mieszkańców, poprzez rozwój organizacji w tym m.in. realizację nowych założeń i pomysłów, pozyskanie środków.

 

Więcej czytaj tu

 

 więcej

Projekt "Skuteczne i profesjonalne NGO na terenie PLGD" (2019-02-15)

Projekt SKUTECZNE I PROFESJONALNE NGO NA TERENIE PLGD otrzymał wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Projekt "Skuteczne i profesjonalne NGO na terenie PLGD" mający na celu rozwój oraz wzmocnienie instytucji i kapitału społecznego na obszarze PLGD.  Zadaniem projektu jest wsparcie tworzenia, rozwoju i współpracy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na obszarze PLGD

Przeprowadzimy kompleksowe warsztaty Skuteczne NGO”.

Poprzez udział w projekcie i dedykowane wsparcie, zostaną wzmocnione organizacje działające już na terenie objętym projektem. Pośrednio realizacja projektu wpłynie również na innych mieszkańców, poprzez rozwój organizacji w tym m.in. realizację nowych założeń i pomysłów.

Więcej czytaj tu

 

 

 więcej

Podpisanie umów w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła Energii (2018-09-26)

Dnia 25 września w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo Technologicznym nastąpiło oficjalne podpisanie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła Energii - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią podpisała umowę na realizację Projektu pn. „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja”, łączna wartość projektu to 9 826 441,10 PLN. Przedmiotem projektu jest zakup mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła). Głównym celem inwestycji jest zwiększone wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa jakości powietrza, jak również warunków życia mieszkańców. Łączna ilość instalacji to 562 szt., w tym 75 kotłów na biomasę, 189 instalacji fotowoltaicznych, 212 kolektorów słonecznych, 86 pomp ciepła. Łączna moc wszystkich instalacji wyniesie prawie 3 MW. Tego dnia podpisane zostały jeszcze trzy umowy na realizację projektów z terenu Żuław i Powiśla. 
 
Galeria zdjęć tutaj 
  
 
 
 
 

 więcej

Instalacje OZE dla mieszkańców Gmin Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja (2018-07-24)Projekt pod nazwą „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja” przygotowany przez Powiślańską Regionalną Agencję Zarządzania Energią w partnerstwie z Urzędami Gmin Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo i Gardeja został zakwalifikowany do dofinansowania
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020
 

 W okresie grudzień 2016- styczeń 2017r. miało miejsce zgłaszanie wniosków mieszkańców oraz przeprowadzenie 437 indywidualnych wizyt studyjnych celem dokonania analizy możliwości zastosowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł dla mieszkańców Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja. Wykonano 4 Programy Funkcjonalno-Użytkowe oraz opracowano Studium Wykonalności oraz wniosek aplikacyjny.

  W dniu 31 stycznia 2017r. został złożony przez Powiślańską Regionalną Agencje Zarządzania Energii wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku o dofinansowanie w ramach konkursu 10.3.1 PRO WP na lata 2014-2020r. W ramach projektu planowane było wykonanie:

Całkowita wartość projektu  9 826 441,10 zł, wnioskowana kwota dofinansowania  ze środków EFRR 8 255 193,17 zł.

W ramach konkursu zostało zgłoszone łącznie 262 projektów o wartości 669 956 606,76 zł wnioskujących o dofinansowanie w kwocie 451 569 542,97 zł. Planowana pula środków przeznaczona na dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski wynosiła 121 841 798 PLN.

W dniu 19 lipca 2018r. została opublikowana lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Ostatecznie rekomendowano do realizacji 24 zgłoszone wnioski z terenu Województwa Pomorskiego na łączna kwotę 128 375 079,74. Projekt „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja” znalazł się w gronie jednych z najlepiej ocenionych wniosków otrzymując ostatecznie 90% możliwych punktów.

 

 

                                                                                                                             

 więcej

Archiwum wiadomości

Statystyki strony:

Dzisiaj: 206
Wczoraj: 311
Obecny miesiąc: 6558
Poprzedni miesiąc:
Obecny rok: 6558
Poprzedni rok: 54363

Wszystkich wizyt: 6559