Zajęcia edukacyjne dla dzieci - Zielone lekcje

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią w porozumieniu z Wójtem Gminy Kwidzyn, w okresie od 1 do 31 maja 2011 roku prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia te są organizowane w placówkach oświatowych na terenie Gminy Kwidzyn - w ramach projektu „Zielone lekcje”, współfinansowanego z dotacji przyznanej Stowarzyszeniu PRAZE przez Gminę Kwidzyn.

Akcją zostały objęte:

  • Przedszkole w Rakowcu;
  • Przedszkole w Marezie;
  • Przedszkole w Korzeniewie;
  • Szkoła Podstawowa w Korzeniewie;
  • Szkoła Podstawowa w Rakowcu;
  • Szkoła Podstawowa w Janowie;
  • Szkoła Podstawowa w Tychnowach;
  • Ponadto Gimnazjum w Liczu oraz Gimnazjum w Nowym Dworze.

Celem realizacji zadania jest przede wszystkim rozpowszechnianie wiedzy, umiejętności i doświadczeń związanych między innymi z ochroną środowiska; alternatywnymi, odnawialnymi źródłami energii; efektywnością energetyczną oraz sposobami oszczędzania energii w domu i szkole.

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych pracowników Powiślańskiej Agencji w oparciu o zestawy edukacyjne OZE. Podczas prezentacji multimedialnej wykorzystywane są również plansze informacyjne, modele elektrowni wodnej, słonecznej i wiatrowej oraz próbki peletu.

W związku z projektem zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny oraz konkurs wiedzy (w zależności od wieku uczniów). Najciekawsze prace oraz osoby posiadające największą wiedzę z zakresu OZE zostaną nagrodzone.

 Więcej zdjęć dostępnych jest w galerii PRAZE!

2011-05-16

Statystyki strony:

Dzisiaj: 282
Wczoraj: 333
Obecny miesiąc: 11603
Poprzedni miesiąc: 10436
Obecny rok: 22039
Poprzedni rok: 54363

Wszystkich wizyt: 23870