Aktualności

1  |  2    

Bezpłatne szkolenia dla NGO oraz mieszkańców Gmin Powiatu Kwidzyńskiego (2019-04-03)

 więcej

Bezpłatne szkolenia dla NGO oraz mieszkańców Gmin Powiatu Kwidzyńskiego (2019-04-03)

 więcej

Bezpłatne szkolenia dla NGO oraz mieszkańców Gmin Powiatu Kwidzyńskiego (2019-04-03)

 więcej

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie nieruchomości stanowiących własność mieszkańców Gmin: Kwidzyn, Ryjewo, Sadlink (2019-03-29)

ogłoszone w ramach projektu „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.03.01. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne, nr konkursu RPPM.10.03.01-IŻ.00-22-001/16.

Do pobrania: 

  

 więcej

Podpisanie umów w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła Energii (2018-09-26)

Dnia 25 września w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo Technologicznym nastąpiło oficjalne podpisanie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła Energii - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią podpisała umowę na realizację Projektu pn. „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja”, łączna wartość projektu to 9 826 441,10 PLN. Przedmiotem projektu jest zakup mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła). Głównym celem inwestycji jest zwiększone wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa jakości powietrza, jak również warunków życia mieszkańców. Łączna ilość instalacji to 562 szt., w tym 75 kotłów na biomasę, 189 instalacji fotowoltaicznych, 212 kolektorów słonecznych, 86 pomp ciepła. Łączna moc wszystkich instalacji wyniesie prawie 3 MW. Tego dnia podpisane zostały jeszcze trzy umowy na realizację projektów z terenu Żuław i Powiśla. 
 
Galeria zdjęć tutaj 
  
 
 
 
 

 więcej

Archiwum wiadomości

Statystyki strony:

Dzisiaj: 106
Wczoraj: 454
Obecny miesiąc: 1795
Poprzedni miesiąc:
Obecny rok: 1795
Poprzedni rok: 54363

Wszystkich wizyt: 271