Aktualności 10.3.1

Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja. (2020-03-24)

W ramach projektu "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja" zapraszamy do zapoznania się z danymi z działających instalacji:

1. GMINA KWIDZYN 

2. GMINA RYJEWO 

3. GMINA SADLINKI 

4. GMINA GARDEJA 

4. POZOSTAŁE INSTALACJE - pompy ciepła, kotły oraz kolektory słoneczne dostępne są pod adresem https://grafana.sysinfo.pl:3000 login: oze, hasło: oze

 więcej

„OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDOWNICTWIE SZANSĄ DLA POWIŚLA” (2020-02-03)


Projekt pn. „Oszczędność energii w budownictwie szansą dla Powiśla” otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest aktywizacja lokalnych społeczności do podejmowania działań proekologicznych; czego bodźcem ma być przede wszystkim unaocznienie na podstawie przeprowadzonych badań wagi problemu, jakim jest brak energooszczędności spowodowany złą izolacją i technologią wykonania budynków, powodującą utratę ciepła.

Realizacja projektu:

Okres realizacji projektu: 10.10.2018 r. – 31.03.2021 r.

Obszar realizacji projektu: Projekt będzie realizowany na terenie woj. pomorskiego. Obejmie swoim zasięgiem teren powiatu kwidzyńskiego – 5 gmin tj. gmina Sadlinki, gmina Kwidzyn, gmina Ryjewo, gmina Gardeja, gmina Prabuty, skąd pochodzić będą uczestnicy projektu.

Najważniejsze zadania projektu:

Przeprowadzenie 10 szkoleń pn. „Zastosowanie termowizji w budownictwie” w ramach, których przewidziano po 2 szkolenia na terenie każdej z 5 gmin objętych realizacją projektu.

Ilość szkoleń: 10

Ilość godzin szkoleń: 50

Ilość godzin /1 szkolenie: 5

Program szkolenia obejmuje:

·         podstawy teoretyczne i zasada działania kamery termowizyjnej,

·         budowa, rodzaje i wybór kamery termowizyjnej,

·         podstawowe zasady wykonywania pomiarów termowizyjnych,

·         przykłady zastosowania termowizji w diagnostyce budynków / analiza skorupy budynku,

·         kontrola przyziemia i izolacji fundamentów,

·         lokalizacja mostków cieplnych i nieszczelności,

·         termoizolacyjność i szczelność okien,

·         wykrywanie zawilgoceń,

·         diagnostyka systemów rurowych,

·         zastosowanie termowizji w różnych dziedzinach życia.

 

Przeprowadzenie 50 warsztatów praktycznych z zakresu wykorzystania kamery termowizyjnej w budownictwie w ramach, których zaplanowano badania termowizyjne w terenie (na terenie posiadłości mieszkańców powiatu kwidzyńskiego).

Ilość warsztatów: 50

Ilość godzin warsztatów: 200

Ilość godzin /1 warsztat: 4

Badanie termowizyjne budynku przeprowadzane z zewnątrz oraz od wewnątrz budynku, pokazujące miejsca zawilgoceń, miejsca przedmuchów powietrza z zewnątrz, lokalizację mostków i anomalii termicznych, jakość izolacji oraz szczelność stolarki okiennej i drzwiowej.

Realizacja szkoleń oraz warsztatów dla mieszkańców odbywa się na obszarze działania PLGD.

Nabór uczestników na szkolenia oraz warsztaty w formule otwartej.

Planowane efekty realizacji operacji:

-       zaangażowanie mieszkańców regionu w działania chroniące środowisko, np. zmianę ogrzewania na proekologiczne, obniżenie zużycia energii w ogrzewnictwie,

-        poprawa jakości środowiska naturalnego, głównie powietrza,

-        podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa nt. oszczędzania energetycznego,

-        poszerzenie wiedzy przedstawicieli samorządów i firm z branży budowlanej w zakresie zastosowania i obsługi kamery termowizyjnej

 

DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie RODO

 

 więcej

Archiwum wiadomości

Statystyki strony:

Dzisiaj: 519
Wczoraj: 381
Obecny miesiąc: 6929
Poprzedni miesiąc:
Obecny rok: 10378
Poprzedni rok: 54363

Wszystkich wizyt: 2361