Odnawialne źródła energii

Energię definiujemy jako zdolność systemu do wykonania pracy, ujawniającą się podczas użytkowania w formie mocy, ciepła lub światła. Możemy wyróżnić energię mechaniczną, cieplną, elektryczną, chemiczną, jądrową i energię pochodzącą z promieniowania. Zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki energii nie można zniszczyć;można jedynie zmienić jej jedną formę w inną.

Źródła energii możemy podzielić na:

  • odnawialne (są to między innymi: słońce, wiatr, fale morskie, pływy morskie, biomasa, energia rzek, geotermia);

  • nieodnawialne (zaliczamy do nich: węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, ropę naftową, gaz ziemny).

Obecnie energetyka światowa opiera się w głównej mierze na typowych nośnikach energii, czyli na paliwach kopalnych. Jest to powiązane z wytwarzaniem szkodliwych produktów ubocznych. Ponadto zasoby paliw kopalnych szybko się kurczą i należy zastąpić je innymi tachnologiami.

Najlepszym kierunkiem działań prowadzących do zastąpienia energii pochodzenia konwencjonalnego, jest rozwuj energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (OZE). Obecnie coraz częściej OZE wykorzystywane są, głównie z powodu nieszkodliwości dla środowiska, oraz niewyczerpalności zasobów.

źródło: K. Lapinski, Praca mgr. "Wykorzystanie metanolu jako paliwa, oraz do produkcji energii elektrycznej za pomocą ogniwa paliwowego typu DMFC" 2011
 

Statystyki strony:

Dzisiaj: 473
Wczoraj: 271
Obecny miesiąc: 3911
Poprzedni miesiąc: 6222
Obecny rok: 19567
Poprzedni rok: 54363

Wszystkich wizyt: 40150