Historia

W czerwcu 2008r. Powiat Kwidzyński złożył wniosek w Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji ( EACI ) Komisji Europejskiej w Brukseli, a w grudniu 2008r. otrzymał zaproszenie do negocjacji wniosku z EACI. Ocena wniosku wynosiła 7 punktów na 10 możliwych.

W czerwcu 2009r. Powiat Kwidzyński podpisał umowę z EACI o dotację z programu  Inteligent Energy Europe II  (Inteligentna Energia dla Europy) na utworzenie regionalnej agencji energetycznej.

W Grudniu 2009r. zostało założone i zarejestrowane Stowarzyszenie Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią.

Podpisanie aneksu do umowy grantowej nastąpiło w lutym 2010r.

1 Marca 2010r. rozpoczęła się realizacja projektu oraz formalne rozpoczęcie działania Agencji.

Statystyki strony:

Dzisiaj: 457
Wczoraj: 271
Obecny miesiąc: 3895
Poprzedni miesiąc: 6222
Obecny rok: 19551
Poprzedni rok: 54363

Wszystkich wizyt: 40134