Silny i wykwalifikowany trzeci sektor-wprowadzenie modelu pracy z zastosowaniem metody tutoringu

Projekt SILNY I WYKWALIFIKOWANY TRZECI SEKTOR- WPROWADZENIE MODELU PRACY Z ZASTOSOWANIEM METODY TUTORINGU otrzymał wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Projekt " Silny i wykwalifikowany trzeci sektor- wprowadzenie modelu pracy z zastosowaniem metody tutoringu" mający na celu rozwój organizacji pozarządowych. Stanowi oddolną inicjatywę, wskazaną przez przedstawicieli org. pozarządowych, które mimo iż z roku na rok stanowią coraz liczniejszą grupę społeczną, nadal pozbawione są odpowiednich instrumentów, wiedzy i kwalifikacji, pozwalających im na rozwój i podjęcie działań, nabycia umiejętności w zdobywaniu zewnętrznych środków finansowych na ich działania.

Uczestnicy zajęć, nabędą nowe umiejętności, co wpłynie na wzmocnienie kapitału społecznego i wzmocni więzi pomiędzy mieszkańcami małych społeczności.. Tutoring jako wsparcie dedykowane konkretnej organizacji NGO, które poprzedza opracowanie Indywidualnego Planu Wsparcia. Będzie to indywidualne podejście w tematach bieżących i strategicznych działań dla organizacji na każdym etapie rozwoju, dotyczące różnych aspektów zarządzania organizacją

 


Realizacja projektu:

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2019- 30.11.2019

Projekt będzie realizowany na terenie woj. pomorskiego. Obejmie swoim zasięgiem teren  powiatu kwidzyńskiego – 5 gmin tj. gmina Sadlinki, gmina Kwidzyn, gmina Ryjewo, gmina Gardeja, gmina Prabuty, skąd pochodzić będą uczestnicy projektu.

Projekt skierowany jest do:

  • Grupą docelową będą organizacje pozarządowe (min. 5)
  • mieszkańcy i członkowie grup nieformalnych (min.75 os.) działających lub zamieszkujących na obszarze LSR.

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA PROJEKTU

W ramach projektu zaplanowano do realizacji:

Indywidualnych zajęć z tutoringu w zakresie zarządzania NGO w ramach którego zorganizowane zostaną spotkania dla organizacji z zakresu:

1.      opracowania Indywidualnego Planu Wsparcia- 60h (średnio 12h/organizację x 5 NGO)

2.      prawa – 45h

3.      finansów i księgowości- 45h

4.      spraw administracyjnych-45h

5.      wsparcia merytorycznego przy pisaniu projektów- 45h

Warsztaty dla mieszkańców z terenu PLGD „Jak założyć organizację- krok po kroku” z zakresu:

1.      Rodzaje organizacji- różnice i podobieństwa

2.      Etapy rejestracji organizacji- dokumenty i formularze

3.      Rozpoczęcie działalności organizacji

4.      Pozyskiwanie środków na działalność organizacji

5.      Sprawozdawczość w NGO

 

·         Warsztaty dla mieszkańców- każdy warsztat realizowany będzie na terenie działania PLGD.

·         Warsztaty organizowane będą w weekendy w odstępach 1 x m-c/ gmina, w godzinach od 8:00- 16:00 (5 warsztatów x 5 gmin, 8h/warsztat)

·         Nabór uczestników będzie miał formułę otwartą.

 

          Do pobrania:

 Regulamin uczestnictwa

 Deklaracja dla osób fizycznych

 Deklaracja dla NGO

 Porozumienie NGO 

 

 Zapytania ofertowe w ramach projektu: 

 Zapytanie ofertowe- szkolenia (Data publikacji 2019-02-27)

 Zapytanie ofertowe- catering  (Data publikacji 2019-02-28)

 Zapytanie ofertowe- promocja (Data publikacji 2019-03-01) 

 

  

Operacja mająca na celu : Wsparcie procesu animacji i aktywizacji społecznej obszaru Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania poprzez organizację indywidualnych zajęć w postaci tutoringu dla organizacji pozarządowych  oraz warsztatów z zakresu zakładania organizacji pozarządowych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez wsparcie tworzenia, rozwoju i współpracy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na obszarze PLGD” 

 

Statystyki strony:

Dzisiaj: 72
Wczoraj: 125
Obecny miesiąc: 4540
Poprzedni miesiąc: 9072
Obecny rok: 13974
Poprzedni rok: 54363

Wszystkich wizyt: 34557