Pozyskiwanie funduszy dla NGO szansą na rozwój

Projekt „POZYSKIWANIE FUNDUSZY DLA NGO SZANSĄ NA ROZWÓJ” otrzymał wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Projekt "Pozyskiwanie funduszy dla NGO szansą na rozwój " mający na celu rozwój oraz wzmocnienie instytucji i kapitału społecznego na obszarze PLGD.  Zadaniem projektu jest wsparcie tworzenia, rozwoju i współpracy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na obszarze PLGD

Przeprowadzimy kompleksowe warsztaty Tworzenie projektów i opracowywanie wniosków na dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych”.

Poprzez udział w projekcie i dedykowane wsparcie, zostaną wzmocnione organizacje działające już na terenie objętym projektem. Pośrednio realizacja projektu wpłynie również na innych mieszkańców, poprzez rozwój organizacji w tym m.in. realizację nowych założeń i pomysłów, pozyskanie środków

 

Realizacja projektu:

Okres realizacji projektu: 01.03.2019- 30.11.2019

Projekt będzie realizowany na terenie woj. pomorskiego. Obejmie swoim zasięgiem teren  powiatu kwidzyńskiego – 5 gmin tj. gmina Sadlinki, gmina Kwidzyn, gmina Ryjewo, gmina Gardeja, gmina Prabuty, skąd pochodzić będą uczestnicy projektu.

 

Projekt skierowany jest do:

  • Grupą docelową będą organizacje pozarządowe (min. 10)
  • mieszkańcy i członkowie grup nieformalnych (min.75 os.) działających lub zamieszkujących na obszarze LSR.

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA PROJEKTU

Warsztaty „Tworzenie projektów i opracowywanie wniosków na dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych” w ramach, którego przewidziano warsztaty dla organizacji pozarządowych i  warsztat dla mieszkańców z zakresu:

1.      Czym jest projekt- podstawowe pojęcia i zasady projektowania

2.      Projekt, a wniosek- różnice.

3.      Zasady pisania projektów (cele, działania, promocja, monitoring).

4. Przygotowanie budżetu i harmonogramu projektu, przygotowanie wniosków o dofinansowanie- przykłady, przegląd źródeł finansowania.

5.      Zakładanie organizacji w praktyce-  warsztat dla mieszkańców.

 

·         W ramach wsparcia zaplanowano po 4 warsztaty w każdej gminie. Wnioskodawca zakłada, że min. 10 NGO weźmie udział we wszystkich modułach warsztatowych

·         Warsztaty dla mieszkańców- każdy warsztat realizowany będzie na terenie działania PLGD.

·         Warsztaty organizowane będą w weekendy w odstępach 1 x m-c/ gmina, w godzinach od 8:00- 16:00 (5 warsztatów x 5 gmin, 8h/warsztat)

·         Nabór uczestników  będzie miał formułę otwartą.

        Do pobrania:

REGULAMIN

DEKLARACJA 

 

Zapytania ofertowe w ramach projektu: 

Zapytanie ofertowe- szkolenia (Data publikacji 2019-02-27)

Zapytanie ofertowe- catering  (Data publikacji 2019-02-28)

Zapytanie ofertowe- promocja (Data publikacji 2019-03-01) 

 

      

Operacja mająca na celu : Wsparcie procesu animacji i aktywizacji społecznej obszaru Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania poprzez organizację warsztatów z zakresu pisania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację oraz warsztatów z zakresu zakładania organizacji pozarządowych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  

 Przewidywane wyniki operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez wsparcie tworzenia, rozwoju i współpracy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na obszarze PLGD” 

Statystyki strony:

Dzisiaj: 8
Wczoraj: 222
Obecny miesiąc: 8493
Poprzedni miesiąc: 362
Obecny rok: 8855
Poprzedni rok: 54363

Wszystkich wizyt: 29438