Aktualności

Instalacje OZE dla mieszkańców Gmin Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja (2018-07-24)Projekt pod nazwą „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja” przygotowany przez Powiślańska Regionalną Agencję Zarządzania Energią w partnerstwie z Urzędami Gmin Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo i Gardeja został zakwalifikowany do dofinansowania
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020
 

 W okresie grudzień 2016- styczeń 2017r. miało miejsce zgłaszanie wniosków mieszkańców oraz przeprowadzenie 437 indywidualnych wizyt studyjnych celem dokonania analizy możliwości zastosowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł dla mieszkańców Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja. Wykonano 4 Programy Funkcjonalno-Użytkowe oraz opracowano Studium Wykonalności oraz wniosek aplikacyjny.

 

W dniu 31 stycznia 2017r. został złożony przez Powiślańską Regionalną Agencje Zarządzania Energii wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku o dofinansowanie 
w ramach konkursu 10.3.1 PRO WP na lata 2014-2020r. W ramach projektu planowane było wykonanie:
 

Rodzaj instalacji

Gmina Kwidzyn

Gmina Sadlinki

Gmina Ryjewo

Gmina Gardeja

Razem

Fotowoltaika

74

39

44

32

189

Kocioł na biomasę

24

20

23

6

73

Kolektory słoneczne

63

34

60

55

212

Pompa ciepła

30

30

12

14

86

Razem

191

123

139

107

560

 

Całkowita wartość projektu  9 826 441,10 zł, wnioskowana kwota dofinansowania  ze środków EFFR 8 255 193,17 zł.

W ramach konkursu zostało zgłoszone łącznie 262 projektów o wartości 669 956 606,76 zł wnioskujących o dofinansowanie w kwocie 451 569 542,97 zł. Planowana pula środków przeznaczona na dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski wynosiła 121 841 798 PLN.

W dniu 19 lipca 2018r. została opublikowana lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Ostatecznie rekomendowano do realizacji 24 zgłoszone wnioski z terenu Województwa Pomorskiego na łączna kwotę 128 375 079,74. Projekt „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja” znalazł się w gronie jednych z najlepiej ocenionych wniosków otrzymując ostatecznie 90% możliwych punktów.

 

                                                                                                                             Marcin Duda

                                                                                                                            Prezes Zarządu PRAZE

 więcej

Archiwum wiadomości

Statystyki strony:

Dzisiaj: 158
Wczoraj: 165
Obecny miesiąc: 4508
Poprzedni miesiąc:
Obecny rok: 4508
Poprzedni rok: 54363

Wszystkich wizyt: 4530