Aktualności

Projekt "Montaż mikroinstalacji OZE..." - umowa użyczenia dla mieszkańców - Aktualizacja 22.05.2019 r. (2019-05-15)

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany wzór umowy użyczenia dla Uczestników Projektu "Montaż mikroinstalacji OZE na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja".

  Umowa użyczenia (wzór)

Załącznik - kolektory słoneczne 

Załącznik - kotły na biomasę 

Załącznik - pompy ciepła 

Załącznik - panele fotowoltaiczne 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

 więcej

Projekt "Montaż mikroinstalacji OZE..." - spotkania informacyjne w Gminach (2019-05-15)

Zapraszamy mieszkańców gmin biorących udział w projekcie pn. "Montaż mikroinstalacji OZE na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja" na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach:

Gmina Kwidzyn -  20 maja 2019 r., miejsce spotkania: Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny, Górki 3A, 82-500 Kwidzyn, godzina 16:00, sala C 1.02

Gmina Sadlinki - 21 maja 2019 r., miejsce spotkania: Hala sportowa przy Zespole Szkół w Sadlinkach, godzina 16:00 

Gmina Gardeja - 22 maja 2019 r., miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa w Gardei, godzina 16:00 

Gmina Ryjewo - 24 maja 2019 r., miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie, godzina 16:00 

 

 

 więcej

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie nieruchomości stanowiących własność mieszkańców Gmin: Kwidzyn, Ryjewo, Sadlink (2019-03-29)

ogłoszone w ramach projektu „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.03.01. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne, nr konkursu RPPM.10.03.01-IŻ.00-22-001/16.

Do pobrania: 
Zapytania wraz z wyjaśnieniami (Data publikacji 17.04.2019)
Zapytania wraz z wyjaśnieniami c.d.(Data publikacji 25.04.2019) 
Protokół z otwarcia ofert(Data publikacji 29.04.2019)
Informacja o wynikach (Data publikacji 09.05.2019) 

  

 więcej

Podpisanie umów w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła Energii (2018-09-26)

Dnia 25 września w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo Technologicznym nastąpiło oficjalne podpisanie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła Energii - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią podpisała umowę na realizację Projektu pn. „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja”, łączna wartość projektu to 9 826 441,10 PLN. Przedmiotem projektu jest zakup mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła). Głównym celem inwestycji jest zwiększone wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprawa jakości powietrza, jak również warunków życia mieszkańców. Łączna ilość instalacji to 562 szt., w tym 75 kotłów na biomasę, 189 instalacji fotowoltaicznych, 212 kolektorów słonecznych, 86 pomp ciepła. Łączna moc wszystkich instalacji wyniesie prawie 3 MW. Tego dnia podpisane zostały jeszcze trzy umowy na realizację projektów z terenu Żuław i Powiśla. 
 
Galeria zdjęć tutaj 
  
 
 
 
 

 więcej

Instalacje OZE dla mieszkańców Gmin Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja (2018-07-24)Projekt pod nazwą „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja” przygotowany przez Powiślańską Regionalną Agencję Zarządzania Energią w partnerstwie z Urzędami Gmin Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo i Gardeja został zakwalifikowany do dofinansowania
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020
 

 W okresie grudzień 2016- styczeń 2017r. miało miejsce zgłaszanie wniosków mieszkańców oraz przeprowadzenie 437 indywidualnych wizyt studyjnych celem dokonania analizy możliwości zastosowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł dla mieszkańców Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja. Wykonano 4 Programy Funkcjonalno-Użytkowe oraz opracowano Studium Wykonalności oraz wniosek aplikacyjny.

  W dniu 31 stycznia 2017r. został złożony przez Powiślańską Regionalną Agencje Zarządzania Energii wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku o dofinansowanie w ramach konkursu 10.3.1 PRO WP na lata 2014-2020r. W ramach projektu planowane było wykonanie:

Całkowita wartość projektu  9 826 441,10 zł, wnioskowana kwota dofinansowania  ze środków EFRR 8 255 193,17 zł.

W ramach konkursu zostało zgłoszone łącznie 262 projektów o wartości 669 956 606,76 zł wnioskujących o dofinansowanie w kwocie 451 569 542,97 zł. Planowana pula środków przeznaczona na dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski wynosiła 121 841 798 PLN.

W dniu 19 lipca 2018r. została opublikowana lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Ostatecznie rekomendowano do realizacji 24 zgłoszone wnioski z terenu Województwa Pomorskiego na łączna kwotę 128 375 079,74. Projekt „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja” znalazł się w gronie jednych z najlepiej ocenionych wniosków otrzymując ostatecznie 90% możliwych punktów.

 

 

                                                                                                                             

 więcej

Archiwum wiadomości

Statystyki strony:

Dzisiaj: 697
Wczoraj: 322
Obecny miesiąc: 11827
Poprzedni miesiąc:
Obecny rok: 11827
Poprzedni rok: 54363

Wszystkich wizyt: 2534