Zespół agencji

dr inż. Marcin Duda
Dyrektor Agencji

Marcin Duda ukończył studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na kierunku Ochrona Środowiska, gdzie uzyskał tytuł doktora. Swoje doświadczenie zawodowe uzyskał podczas pracy w Urzędzie Gminy w Kwidzynie na stanowisku urzędniczym do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnej, gdzie zajmował się ocenami oddziaływania na środowisko oraz funduszami unijnymi. Dyrektor Agencji jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu sporządzania świadectw energetycznych budynków. Posiada znaczącą wiedzę ogólną dotyczącą efektywności energetycznej i racjonalnego zużycia energii, odnawialnych źródeł energii, zarządzania ludźmi oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych.

  

mgr inż. Wiesław Zienkiewicz
Specjalista Energetyczny

Wiesław Zienkiewicz ukończył studia na Politechnice Gdańskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Budowa Maszyn o kierunku mechanika oraz studia podyplomowe na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki z zakresu Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. Niezbędne doświadczenie zawodowe uzyskał jako Konsultant techniczny, gdzie zajmował się koordynacją prac budowlanych kotłowni i instalacji grzewczych, nadzorem nad eksploatacją małych kotłowni gazowych i olejowych oraz przygotowywaniem dokumentacji i procedur odbiorowych. Posiada odpowiednie uprawnienia do wystawiania certyfikatów energetycznych dla budynków oraz uprawnienia elektryczne, cieplne i gazowe (G1, G2, G3). Jako pracownik Agencji posiada niezbędną wiedzę z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, sporządzania strategii energetycznych oraz założeń do planów zaopatrzenia w energię. Był realizatorem oraz współprowadzącym zadań realizowanych przez Powiślańską Regionalną Agencję Zarządzania Energią od 2010 roku.

mgr. Aleksandra Tuptyńska
Pracownik Administracyjny

 

Aleksandra Tuptyńska ukończyła studia licencjackie na kierunku Europeistyka o specjalności Integracja Europejska oraz studia magisterskie na kierunku Europeistyka o specjalności Federalizm i polityka regionalna w Europie. Swoje doświadczenie zawodowe uzyskała podczas pracy w Urzędzie Gminy w Kwidzynie jako pracownik biurowy, gdzie zajmowała się pomocą przy przygotowywaniu wniosków unijnych oraz w projekcie unijnym jako Asystent Kierownika Projektu w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie, gdzie odpowiadała za organizację szkoleń z zakresu pozyskiwania środków unijnych oraz zarządzania projektem unijnym. Uzyskała tam niezbędną wiedzę  z zakresu pozyskiwania środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jako pracownik Agencji posiada niezbędną wiedzę z zakresu sporządzania sprawozdań oraz raportów z realizacji zadań prowadzonych przez Agencję oraz pracy administracyjnej na rzecz Agencji.

Statystyki strony:

Dzisiaj: 165
Wczoraj: 165
Obecny miesiąc: 4515
Poprzedni miesiąc:
Obecny rok: 4515
Poprzedni rok: 54363

Wszystkich wizyt: 4537